Jasmina Biberović

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 15. 10. 2021 ob 10:00 uri v seminarski sobi Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo (Vrazov trg 2) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Testiranje občutljivosti izbranih anaerobnih bakterij za različne betalaktamske antibiotike v kombinaciji z zaviralci betalaktamaz