Jakob Plahutnik

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA

bo 4. 11. 2021 ob 14. uri v sejni sobi Oddelka za živilstvo zagovarjal magistrsko delo z naslovom: 

Izboljševanje ločljivosti pri analizi Fc-fuzijskega proteina z metodo kapilarnega izoelektričnega fokusiranja