Petek, 15. oktobra 2021, ob 12.00, v zbornici Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Maja Rom

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Ocenjevanje omišičenosti ovnov z merjenjem globine dolge hrbtne mišice z ultrazvokom

Člani komisije: doc. dr. Jernej Ogorevc, predsednik; doc. dr. Mojca Simčič, mentorica; doc. dr. Silvester Žgur, recenzent