Četrtek, 21. oktobra 2021, ob 14.00, v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Emilija Selak

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Vpliv izpusta na agonistično obnašanje rogatih in brezrožnih koz

Člani komisije: izr. prof. dr. Andrej Lavrenčič, predsednik; doc. dr. Dušanka Jordan, mentorica; izr. prof. dr. Marnja Zupan Šemrov, somentorica; doc. dr. Mojca Simčič, recenzentka