Torek, 2. novembra 2021, ob 13.00, v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Barbara Zajc

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Pomen kravjih družin za genetsko izboljšanje črede krav molznic

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent