Nika Rodošek

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 12. 11. 2021 ob 9:00 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Sledenje sevov avtohtonih vinskih kvasovk med alkoholno fermentacijo sintetičnega mošta z genetskimi markerji 

Zagovor bo potekal na daljavo prek spletne povezave: https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=m9d7255173d6a28ec50f97ab52637d44f