Simona Barat

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA 

bo 23. 11. 2021 ob 10:00 v prostoru 'B2 - oddelek za biologijo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Lokalizacija egerolizinskega proteina v nitasti glivi Aspergillus niger

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednica:    doc. dr. Martina Turk
Mentorica:       doc. dr. Nada Kraševec          
Somentorica:   prof. dr. Kristina Sepčić                     
Recenzent:      prof. dr. Peter Veranič