Lucija Griz

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 22. 11. 2021 ob 10:00 v prostoru 'B2 - oddelek za biologijo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Ocena ekološkega stanja Bohinjskega jezera na podlagi makrofitov

KOMISIJO SESTAVLJAJO:

Predsednik:       izr. prof. dr. Igor Zelnik
Mentorica:         prof. dr. Mateja Germ         
Recenzentka:    izr. prof. dr. Alenka Gaberščik