Manca Zupan

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo 26. 11. 2021 ob 9:00 uri zagovarjala magistrsko delo z naslovom:
Izolacija in karakterizacija bakteriofagov specifičnih za spekter večkratno odpornih bakterij 

Zagovor bo potekal na daljavo prek spletne povezave: https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=me1b0ebeb492e8ea2e5282679148f17e7