Ponedeljek, 12. septembra 2022, ob 8.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Neža Jarc

Naslov diplomskega projekta (1. stopnja, UNI): Uporaba neinvazivnih metod za ugotavljanje stresa pri živalih

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; prof. dr. Nina Čebulj Kadunc, mentorica; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka