Petek, 26. avgusta 2022, ob 8.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Blaž Rakun

Naslov diplomskega projekta (1. stopnja, VSŠ): Načrtovanje hleva za teleta in presušene krave

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent