Luka Žeželj

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 7. 9. 2022 ob 11:00 v predavalnici B4 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Interakcija egerolizinskega proteina erilizina A z lipidnimi membranami, ki vsebujejo kardiolipin

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: doc. dr. Matej Skočaj
Mentorica: prof. dr. Kristina Sepčić
Somentorica: doc. dr. Nataša Resnik
Recenzent: prof. dr. Peter Veranič