Ana Miglioranza

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 7. 9. 2022 ob 13:00 v predavalnici B4 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Karakterizacija sevov vrste Escherichia coli izoliranih iz netopirskega gvana in površin kraških jam

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: doc. dr. Polona Zalar
Mentorica: doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin
Somentor: dr. Janez Mulec
Recenzent: prof. dr. Uroš Petrovič