Petra Pavšič

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje BIOLOŠKO IZOBRAŽEVANJE

bo 7. 9. 2022 ob 11:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Struktura združbe makroinvertebratov v različnih odsekih reke Stržen po renaturaciji struge

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: doc. dr. Iztok Tomažič
Mentor: doc. dr. Igor Zelnik
Recenzent: prof. dr. Mihael Jožef Toman