Petra Drčar

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 13. 9. 2022 ob 10:00 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Priprava proti ciprofloksacinu odpornega seva N4i bakterije Escherichia coli

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: prof. dr. Uroš Petrovič
Mentorica: prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec
Somentor: dr. Andrej Kastrin
Recenzentka: doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin