Matic Gabor

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 9. 9. 2022 ob 11:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Disperzija in izbor mikrohabitata bukovega kozlička (Morimus funereus)

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: doc. dr. Cene Fišer
Mentor: doc. dr. Al Vrezec
Recenzent: izr. prof. dr. Rudi Verovnik