12:15    PAJEK Luka (msc)
Vpliv uporabe gozdarske osebne varovalne opreme na psihofizične obremenitve

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Anton Poje
Somentor magistrskega dela:    prof. dr. Gregor Geršak
Recenzent magistrskega dela:    doc. dr. Matevž Mihelič

 

13:00    HORVAT Peter (msc)
Vpliv izbranih gozdnih drevesnih vrst na lastnosti tal v mešanih gorskih gozdovih v Alpah

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentorica magistrskega dela:    izr. prof. dr. Marjetka Suhadolc
Somentor magistrskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič
Recenzent magistrskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci