9:00    UREVC Maruša (msc)
Primerjava metod vizualnega ocenjevanja dreves s tal in iz zraka za izbrana mestna drevesa v Radovljici

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Kristjan Jarni
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Primož Oven
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Robert Brus