8:00    UHAN Zala (msc)
Možnosti za razvoj dolgoročnega poslovnega sodelovanja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige preko društev lastnikov gozdov Slovenije

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentorica magistrskega dela:    izr. prof. dr. Špela Pezdevšek Malovrh
Recenzent magistrskega dela:    prof. dr. Janez Krč

 

8:45    ODAR Anika (uni I.)
Poslovno sodelovanje zasebnih lastnikov gozdov na primeru Strojnega krožka Bled in Strojnega krožka Servis d.o.o.

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentorica diplomskega dela:    izr. prof. dr. Špela Pezdevšek Malovrh
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Janez Krč

 

9:30    JAVORNIK Nik (vsš I.)
Pripravljenost zasebnih lastnikov gozdov za poslovno povezovanje v krajevni enoti Podvelka

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentorica diplomskega dela:    izr. prof. dr. Špela Pezdevšek Malovrh
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Janez Krč

 

10:15    RING Borut (uni I.)
Izvedba svetovalne dejavnosti za zasebne lastnike gozdov na Zavodu za gozdove Slovenije

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentorica diplomskega dela:    izr. prof. dr. Špela Pezdevšek Malovrh
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Anton Poje

 

11:00    MEDEN Jure (vsš I.)
Gozdarska nadgradnja Holcar na kmetijskem traktorju Massey Ferguson S 5711

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentorica diplomskega dela:    doc. dr. Jurij Marenče
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Janez Krč