Žan Lobnik Cimerman

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje BIOLOŠKO IZOBRAŽEVANJE

bo 8. 9. 2022 ob 11:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Mahovi gozdnih in barjanskih habitatnih tipov Pohorja

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: doc. dr. Iztok Tomažič
Mentorica: doc. dr. Simona Strgulc Krajšek
Somentor: doc. dr. Lado Kutnar
Recenzentka: doc. dr. Martina Bačič