Jerneja Rovtar

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje BIOLOŠKO IZOBRAŽEVANJE

bo 9. 9. 2022 ob 09:00 v predavalnici B5 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv uporabe metode konstruktivne polemike na stališča in znanje dijakov o volkovih

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: doc. dr. Tomaž Skrbinšek
Mentorica: doc. dr. Cirila Peklaj
Somentor: doc. dr. Iztok Tomažič
Recenzentka: izr. prof. dr. Jelka Strgar