7:30    ŠEMRL Matej (vsš I.)
Merjenje pretočnih hitrosti in pretokov z Dopplerjevim profilnim merilcem pretočnih hitrosti – primer izbranih hudournikov v Zgornjesavski dolini
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    izr. prof. dr. Milan Kobal
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Andrej Rozman

 

8:15    KOSTEVC Miha (msc)
Izdelava kart nevarnosti pred snežnimi plazovi na primeru Zgornje Soške doline
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor magistrskega dela:    izr. prof. dr. Milan Kobal
Recenzent magistrskega dela:    doc. dr. Andrej Rozman

 

9:00    VALNER Žan (vsš I.)
Ocena povratne dobe izbranih snežnih plazov v Zgornji Soški dolini
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    izr. prof. dr. Milan Kobal
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar

 

9:45    ZALETELJ Jakob (vsš I.)
Možnost uporabe fotogrametrije za izmero lesne zaloge
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    izr. prof. dr. Milan Kobal
Recenzent diplomskega dela:    izr. prof. dr. David Hladnik

 

10:30    MAROVT Nejc (uni I.)
Višinska razširjenost vrste Xylosandrus germanus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) na južnem pobočju Krvavca
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Tine Hauptman
Recenzent diplomskega dela:    izr. prof. dr. Milan Kobal

 

11:15    PREDALIČ Miha (vsš I.)
Spremljanje cirkadiane aktivnosti evrazijskega risa (Lynx lynx L.) in njegovega plena spomočjo posnetkov avtomatskih kamer
Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Kristjan Jarni
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Miha Krofel
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Klemen Jerina

 

12:30    BERA Rok (vsš I.)
Drevnina v okolici enot vrtca Otona Župančiča v občini Slovenska Bistrica
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Mojca Nastran
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni

 

13:15    GROZNIK Eva (msc)
Ugotavljanje prisotnosti dvopikastega krasnika (Agrilus biguttatus) in primerjava lepljivih prizmatičnih pasti z več lijakastimi pastmi pri spremljanju rodu Agrilus v krajevni enoti Ljubljana
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Klemen Jerina
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Tine Hauptman
Somentor magistrskega dela:   dr. Maarten de Groot
Recenzent magistrskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni

 

14:00    KRIŽAJ Martin (vsš I.)
Vpliv kairomona in tipa pasti na ulov vrst iz rodu Agrilus (Coleoptera, Buprestidae)
Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Kristjan Jarni
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Tine Hauptman
Somentor diplomskega dela:   dr. Maarten de Groot
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Klemen Jerina

 

14:45    PONIKVAR Lovrenc (uni I.)
Dnevna in sezonska dinamika aktivnosti navadnega polha na polšinah v Dinaridih
Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Kristjan Jarni
Mentor magistrskega dela:    prof. dr. Klemen Jerina
Recenzent magistrskega dela:    doc. dr. Tine Hauptman