7:30    VESENJAK Aljaž (vsš I.)
Skladnost odkazila med različnimi subjekti in pri različnih zvrsteh redčenj
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar

 

8:15    BAMBIČ Sebastian (msc)
Navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii (mirb.) franco) v mednarodnem provenienčnem nasadu Padež II v Brkinih
Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni
Recenzent magistrskega dela:    prof. dr. Robert Brus

 

9:00    GMAJNIČ Anže (vsš I.)
Ekologija pomlajevanja pavlovnije (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.) v gospodarskih gozdovih v posavju
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni

 

9:45    KNIFIC Eva (vsš I.)
Analiza vegetacije in zgradbe sestojev prednostnega habitatnega tipa 9180* Natura 2000 v gozdnogospodarski enoti Kamniška Bistrica
Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Kristjan Jarni
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Andrej Rozman
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Robert Brus

 

10:30    BOTTOSSO Matteo (msc)
Pomlajevanje rdečega hrasta (Quercus rubra) v gozdu Panovec
Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Andrej Rozman
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Somentor magistrskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni
Recenzent magistrskega dela:    prof. dr. Robert Brus