Petek, 16. septembra 2022, ob 13.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Maruša Weitzer

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, program Znanost o živalih): Dobrobit psov v slovenskih in hrvaških zavetiščih

Člani komisije: doc. dr. Jernej Ogorevc, predsednik; izr. prof. dr. Manja Zupan Šemrov, mentorica; prof. dr. Peter Dovč, recenzent