Lucija Remic

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 20. 9. 2022 ob 10:00 na daljavo zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv biofortifikacije plazemsko obdelanih zrn ajde (Fagopyrum sp.) s cinkom in selenom na kaljivost in mineralno sestavo kalčkov

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: prof. dr. Mateja Germ
Mentorica: doc. dr. Paula Pongrac
Recenzentka: prof. dr. Katarina Vogel Mikuš