Petek, 16. septembra 2022, ob 10.00 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Patricija Gregelj

Naslov diplomskega projekta (1. stopnja, UNI): Nevarnosti uporabe antibiotikov v živinoreji

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; prof. dr. Romana Marinšek Logar, mentorica; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka