Ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 9.30 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Alja Petkovšek

Naslov diplomskega projekta (1. stopnja, VSŠ): Kozji artritis in encefalitis

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; doc. dr. Mojca Simčič, mentorica; doc. dr. Jožica Ježek, somentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent