Ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 11.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Ajda Rajšek

Naslov diplomskega projekta (1. stopnja, VSŠ): Vpliv odnosa človek-konj na počutje konj

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Manja Zupan Šemrov, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent