Ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 8.30 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Maj Zupančič

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Vpliv vode z nanomehurčki na rast in razvoj laboratorijskih miši

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent