Ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 9.15 v predavalnici Ro-5 Oddelka za zootehniko

Kandidat: Jure Mezgec

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Primerjava potreb po vitaminu D pri kokoših, prašičih in človeku

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; prof. dr. Janez Salobir, mentor; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka