Ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 14.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Melita Senjur

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Reprodukcijske težave pri kravah molznicah in možne rešitve

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent