Ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 12.15 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Manca Zajc

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ):  Vpliv načina molže na plašnost krav

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Manja Zupan Šemrov, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent