Torek, 20. septembra 2022, ob 8.15 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Ana Brunčić

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, UNI): Vpliv krme z večjo vsebnostjo maščobe na sestavo telesa pri mišjih linijah FLI in FHI

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; prof. dr. Simon Horvat, mentor; izr. prof. dr. Tatjana Pirman, somentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent