Mojca Vidmar

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 26. 9. 2022 ob 10:30 v predavalnici B4 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Aktivnost in zgodnja smrtnost pri mladičih evropske srne

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: doc. dr. Maja Zagmajster
Mentor: izr. prof. dr. Ivan Kos
Somentor: asist. dr. Hubert Potočnik
Recenzent: prof. dr. Boštjan Pokorny