Ivana Strmečki

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MIKROBIOLOGIJA 

bo v torek, 4. 10. 2022 ob 14. uri v sejni sobi Oddelka za živilstvo zagovarjala magistrsko delo z naslovom: Mikrobiom Sečoveljskih solin