Četrtek, 29 septembra 2022, ob 13.00 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Metka Trkov

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Test delovne sposobnosti pri različnih pasmah hladnokrvnih konj

Člani komisije: doc. dr. Mojca Simčič, predsednica; izr. prof. dr. Klemen Potočnik, mentor; prof. dr. Nina Čebulj Kadunc, recenzentka