Zvezdana Samac

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 17. 10. 2022 ob 09:00 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Priprava plazmida z zapisom za citolizin A za zdravljenje raka s cepljenjem in situ

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: Matej Butala
Mentorica: prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec
Somentorica: doc. dr. Urška Kamenšek
Recenzentka: prof. dr. Mateja Erdani Kreft