Tomaž Jagar

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 11. 10. 2022 ob 16:00 v predavalnici B1 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Odvisnost morfoloških značilnosti navadnega gada od habitatnega tipa v Sloveniji

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: Ivan Kos
Mentor: doc. dr. Cene Fišer
Recenzentka: doc. dr. Lilijana Bizjak Mali