9:00    GAČO Amina (msc)
Primerjava urejenosti gospodarjenja z državnimi gozdovi v Republiki Sloveniji, Republiki Hrvaški in Bosni in Hercegovini
Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Mojca Nastran
Mentorica magistrskega dela:    izr. prof. dr. Špela Pezdevšek Malovrh
Recenzent magistrskega dela:    prof. dr. Janez Krč