Monika Bajc Tomšič

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 14. 11. 2022 ob 09:30 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Okoljska ocena in razporeditev makrofitov v ribnikih na posestvu Brdo pri Kranju

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: doc. dr. Aleksandra Golob
Mentorica: prof. dr. Mateja Germ
Recenzent: doc. dr. Igor Zelnik