Sreda, 23. avgusta 2023, ob 12.30 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Maja Gostič

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, Znanost o živalih): Ocenjevanje stresa pri psih, vključenih v aktivnosti s pomočjo živali

Člani komisije: izr. prof. dr. Andrej Lavrenčič, predsednik; doc. dr. Dušanka Jordan, mentorica; izr. prof. dr. Manja Zupan Šemrov, somentorica; prof. dr. Tatjana Pirman, recenzentka