Tim Ravnjak

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 1. 9. 2023 ob 09:00 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Določanje citotoksičnega in genotoksičnega delovanja kompleksnih mešanic bisfenola A in njegovih analogov v in vitro hepatičnem 3D celičnem modelu

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica:     prof. dr. Damjana Drobne
Mentorica:         doc. dr. Bojana Žegura
Somentor:          dr. Martina Štampar                     
Recenzentka:    izr. prof. dr.  Anita Jemec Kokalj