Jana Deurič

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 15. 9. 2023 ob 10:00 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Testiranje in optimizacija večtarčnega pristopa za ovrednotenje integritete nukleinskih kislin

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:         prof. dr. Tom Turk
Mentor:               doc. dr. David Dobnik                   
Recenzent:         izr. prof. dr. Matej Butala