Pia Kanc

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 29. 8. 2023 ob 10:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv dodatka ajdovih lusk na tehnološke in senzorične lastnosti kruha

Komisijo sestavljajo:

Predsednik: prof. dr. Blaž Cigić

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Požrl

Recenzentka: prof. dr. Lea Pogačnik da Silva