Nika Horvat

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje ŽIVILSTVO

bo 30. 8. 2023 ob 13:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Primerjava postopkov testiranja protimikrobnega delovanja aktivnih pakirnih materialov za živila

Komisijo sestavljajo:

Predsednik: prof. dr. Blaž Cigić

Mentorica: prof. dr. Sonja Smole-Možina

Somentor: prof. dr. Lidija Fras Zemljič

Recenzent: doc. dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec