Urška Mulej

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje BIOLOŠKO IZOBRAŽEVANJE

bo 5. 9. 2023 ob 09:00 preko spletne platforme Zoom zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Uskladitev izobraževalnega portala Triglavska zakladnica z učnimi načrti za osnovno šolo

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica:      izr. prof. dr.  Jasna Dolenc Koce
Mentor:               izr. prof. dr.  Iztok Tomažič                       
Recenzentka:     izr. prof. dr.  Jelka Strgar