Zala Bohar

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 31. 8. 2023 ob 10:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Virulentni dejavniki sevov Porphyromonas gingivalis, izoliranih iz posameznikov s parodontalno boleznijo

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica:      prof. dr. Kristina Sepčić
Mentor:               doc. dr. Matej Skočaj   
Somentor:          doc. dr. Rok Gašperšič                 
Recenzentka:     doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin