Špela Škof

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 8. 9. 2023 ob 11:00 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Cirkadiani ritem lokomotorne aktivnosti vodnega oslička (Asellus aquaticus)

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik:       prof. dr. Rudi Verovnik
Mentor:              doc. dr. Cene Fišer         
Somentor:          asist. dr. Žiga Fišer                         
Recenzent:        doc. dr. Primož Zida