Neža Praček

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 30. 8. 2023 ob 11:00 v predavalnici B5 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Izolacija in analiza lastnosti proteina gp1 bakteriofaga GIL01

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica:     prof. dr. Kristina Sepčić
Mentor:              izr. prof. dr.  Matej Butala                         
Recenzent:        doc. dr. Matej Skočaj