8:00    MENCIN Nikolina (uni I.)
Intercepcija snežnih padavin glede na razvojno fazo smrekovih sestojev na Pokljuki

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Dušan Roženbergar
Mentor diplomskega dela:    izr. prof. dr. Milan Kobal
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Andrej Rozman

 

8:45    KRIŽAJ Jaka (uni I.)
Ocena uporabnosti tehnologije Apple Iphone Lidar za izmero dreves na vzorčnih ploskvah gozdne inventure

Predsednica komisije za zagovor:    doc. dr. Mojca Nastran
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Mitja Skudnik
Recenzent diplomskega dela:    izr. prof. dr. Milan Kobal

 

9:30    KOKOVNIK Gaber (uni I.)
Učinek izbiralnega redčenja na prostorsko razmestitev dreves

Predsednica komisije za zagovor:    doc. dr. Mojca Nastran
Mentor diplomskega dela:    izr. prof. dr. Andrej Ficko
Recenzentka diplomskega dela:    doc. dr. Petra Grošelj

 

10:15    BABIČ Tjaša (vsš I.)
Stik urbanega z gozdom v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Predsednica komisije za zagovor:    doc. dr. Petra Grošelj
Mentorica diplomskega dela:    doc. dr. Mojca Nastran
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar